Loài chó boxer

Các boxer ban đầu được lai tạo thành những con chó bảo vệ cỡ trung bình. Ngày nay, mặc dù họ là một phần của Nhóm làm việc của AKC , họ chủ...

Con hươu

Hươu sống trong một loạt các quần xã sinh vật , từ lãnh nguyên đến rừng mưa nhiệt đới . Mặc dù thường được liên kết với rừng, nhiều con nai ...